Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedie

Příspěvky

Cvičení k rozvíjení dílčích funkcí

14. 7. 2015

 

Informační leták pro rodiče:

24. 10. 2014

 

Logopedie v MŠ

9. 2. 2014

Logopedická péče má v naší MŠ významné místo.

Ve dvou třídách (Modré a Žluté) probíhá intenzívní logopedická terapie, prolínající celým dnem. Děti jsou vedeny ke správné komunikaci mezi sebou i s dospělými, v případě úpravy výslovnosti je velmi důležitá fixace a automatizace naučených hlásek v řeči. Během dopoledního vyučování je čas na společná cvičení, ráno i odpoledne pak děti každodenně pracují individuálně s logopedem.

Velká pozornost je věnována rozvoji všech dovedností, které s řečí úzce souvisejí: pohybu, jemné motorice a grafomotorice, pohyblivosti mluvidel, sluchovým schopnostem, dýchání, ovládání hlasu, zpěvu a rytmickému cítění, rozvoji slovní zásoby, ...atd.

Učitelky - speciální pedagogové -  spolupracují s dalšími odborníky z oblasti pedagogiky a zdravotnictví, hlavními partnery jsou samozřejmě rodiče.

Do specializovaných tříd jsou děti přijímány na základě následného doporučení logopedického SPC, jehož pracovnice školu pravidelně navštěvují. Pro žádost o přijetí není nutné žádné další doporučení. Program logopedické třídy je většinou rodině nabídnut už během orientační diagnostiky při zápisu. Rodiče z celého regionu, jejichž dítě má potřebu specializované logopedické péče,  mohou požádat o konzultaci.

Logopedická péče v běžných třídách naší školy (Zelená a Červená) je součástí výuky. Všechny učitelky jsou zároveň logopedickými asistentkami a věnují se prevenci řečových vad. Učí děti naslouchat, cvičí pohyblivost mluvidel, rozvíjejí slovní zásobu a komunikační schopnosti dětí. Doporučují děti k podrobné diagnostice v rámci školy. Rodiče mají možnost využít konzultací školního logopeda. Výhodou této péče je včasné zahájení terapie a možnost častého kontaktu logopeda s dítětem.

Pokud není logopedický problém součástí závažnějšího postižení a rodina dobře spolupracuje, odcházejí děti z naší mateřinky dobře komunikačně připraveny pro školu i pro život.