Jdi na obsah Jdi na menu
 


ORANŽOVÁ TŘÍDA

Oranžová třída byla otevřena 16.3.2020. Jedná se o běžnou smíšenou třídu s kapacitou 28 dětí
ve věku 3- 7 let. Oranžová třída se nachází v nově přistaveném pavilonu,
který je propojen s již dříve postavenou budovou MŠ. Vstup do šatny je z horní části zahrady.
Do sedmi hodin ráno se děti scházejí v " Červené třídě", odtud se opět rozcházejí po 1545 hod.

p. učitelky: Bc. Helena Štoncnerová, Bc. Nikola Adamcová

ZELENÁ TŘÍDA

Zelená třída je umístěna v prvním patře mateřské školy (v jižním křídle). Vstup do šatny
je z horní části zahrady. Třída je připravena pro 28 dětí mladšího věku, obvykle 3 – 4,5 letých.
Do 700 hod se děti scházejí v Červené třídě, odtud se opět rozcházejí po 1545 hod

p. učitelky: Iveta Prokýšková, Eva Havelková

ČERVENÁ TŘÍDA

Červená třída se nachází v 1. patře budovy. Kapacita je 28 dětí staršího věku, obvykle
4,5 – 7 let. Vstup je z horní části zahrady a pro rodiče dětí z jiných tříd z chodby
nad centrálním schodištěm. Tato třída je vzhledem ke své poloze "scházecí" a "rozcházecí",
tzn., že před 700 hod a po 1545 hod se v ní sejdou děti z celé školky.

p. učitelky: Hana Pillerová, Irena Nechvátalová

MODRÁ TŘÍDA

Modrou třídu může navštěvovat až 15 dětí. V této třídě se děti kromě všech běžných činností
intenzivně věnují rozvíjení komunikačních schopností. Logopedická péče prolíná celým dnem
(fixace a automatizace správné výslovnosti, naslouchání, vyprávění atd). Speciální pozornost
je věnována cvičení v rámci kolektivní a zvláště individuální terapie. Více o logopedii
ve stejnojmenné rubrice tohoto webu. Modrou třídu se nachází v přízemí budovy,
vstup hlavním vchodem.

p. učitelky: Michaela Martínková, Ing. Bc. Petra Dvořáková

ŽLUTÁ TŘÍDA

Běžná smíšená třída s věkovým složením dětí 3 - 7 let. V této třídě je věnována zvýšená
péče logopedické práci s dětmi, a to formou kolektivních činností i pravidelné individuální
terapie, která je vedena speciálním pedagogem. Ve třídě je v případě potřeby přítomna
asistentka pedagoga.

p. učitelky: Mgr. Věra Matoušková, Jaroslava Karlíčková